Kött med omsorg och kvalitet

Kött med omsorg och kvalitet

Bjursunds Slakteri är ett litet kvalitetsslakteri i Östergötland. Slakteriet samarbetar med närbelägna gårdar som har ett stort fokus på god djurhälsa. Endast de finaste slaktdjuren kommer till Bjursunds för att varsamt tas om hand för köttförädling. Allt kött hängmöras och bäckenbenshängning tillämpas som standard för ett mörare kött.
Till The Border levereras utvalda nötdetaljer från grådarna Hornbergs Slott, Bjursunds Säteri och Snällebo gård. Gemensamt för dessa gårdar är den stressfria uppfödningen av de lätta köttraserna Black Angus och Hereford, samt generösa betesmarker och fri tillgång på naturligt gräsfoder. En del i förklaringen varför kött servarat på The Border från Bjursunds Slakteri smakar bättre!

 DSC4787
 DSC4765
 DSC4671
 DSC4666
 DSC4538

Log In or Create an account